ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2016 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2015 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2014 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2013 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2012 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2011 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.