ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / РАБОТА ПРИ НАС

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 • ПРОТОКОЛ (15 септември, 2017 | 14:14) - с резултатите от проведен тест за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.; главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр. в административно звено: дирекция „Вътрешен одит“ I. Резултати от проведен тест на 13.09.2017 г.:   а/ за длъжност -  държавен вътрешен одитор:   Атанас Николаев Манолов - 3 Надя Георгиева Триова - ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (30 август, 2017 | 15:48) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.; главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр. в административно звено: дирекция „Вътрешен одит“   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: Допуска до конкурс следните кандидати:   а/ за длъжност -  държавен вътрешен ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (16 август, 2017 | 16:12) - За проведен тест с кандидатите за длъжността: - Главен експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр. На основание Заповед  № РД-476/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на тест. За провеждане на тест на 16.08.2017г., в сградата на Министерство на околната среда и ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (16 август, 2017 | 16:09) - За проведен тест с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр. На основание Заповед  № РД-480/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на тест. За провеждане на тест на 16.08.2017г., в сградата на Министерство на околната среда и ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (15 август, 2017 | 17:48) - За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите На основание Заповед № РД-521/21.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на тест. На тест, проведен на 15.08.2017 г. ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (9 август, 2017 | 14:35) - за избор на държавен вътрешен одитор, главен вътрешен одитор и вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ при следните условия: 1.  Длъжност: държавен вътрешен одитор - 1 бр. Минимални изисквания за държавен вътрешен одитор: • Висше образование в областта на финансите, икономиката, правните науки; • Минимална образователна степен - магистър; • Минимален професионален опит - 5 години в областта ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (7 август, 2017 | 11:48) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в  дирекция  „Човешки ресурси, информационно обслужване,  връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Дирекция „ЧРИОВОП“, отдел „ВОП“ Главен експерт 1. Мариана Милчева Асенова 2.Ваня Петрова Кюрчева 3.Маргарита Николаева ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (7 август, 2017 | 11:45) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт в  дирекция  „Човешки ресурси, информационно обслужване,  връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Дирекция „ЧРИОВОП“, отдел „ВОП“ Mладши експерт 1.Мариана Милчева Асенова 2.Петко Колев Драгов 3.Станислав Антонов Найденов ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (7 август, 2017 | 11:43) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Име, презиме и фамилия на кандидатите 1. Ориета Груева Тумангелова 2. Пламена Алексиева Парашкевова-Иванова ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (28 юли, 2017 | 9:26) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Директор на  дирекция   "Управление на водите" І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: За длъжност директор на Дирекция „УВ“ 1.Вангелия Георгиева Иванова Посочените кандидати трябва да се явят на  14.08.2017 г.  (понеделник) от 10.00 часа  в сградата на Министерство на околната ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (21 юли, 2017 | 16:10) - за избор на държавен експерт - служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите, при следните условия: 1. Длъжност: Държавен експерт – служител по сигурността на информацията – 1 бр. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 2.1. Минимални изисквания: - образователна степен – магистър; - професионален опит – 5 ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (17 юли, 2017 | 11:49) - За избор на главен експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел  „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1.Длъжност: 1 бр.  главен експерт; Минимални изисквания за главен експерт: -Висше образование -  хуманитарни, социални, стопански и правни науки -Минимална образователна степен – бакалавър ; -Минимален професионален опит -  4 ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (17 юли, 2017 | 11:37) - За избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1.Длъжност: 1 бр.  младши експерт; Минимални изисквания за младши експерт: -Висше образование в областта на хуманитарните, социалните, икономическите  и инженерни науки; -Минимална образователна степен - бакалавър; -Минимален професионален опит – ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (7 юли, 2017 | 16:55) - за избор на директор на дирекция "Управление на водите", при следните условия: 1.  Длъжност: Директор на дирекция „Управление на водите“ - 1 бр. 2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 2.1. Минимални изисквания: -    Образователна степен: магистър; -    Професионална област на висшето образование: природни науки, технически науки, икономика или право; -    Професионален опит: ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (29 май, 2017 | 17:46) - с резултатите от проведен тест за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,  ГД ОПОС   І. Резултати от проведен на 22.05.2017 г. тест :   Евгения Цветанова Борисова – 4,80 Валентина Стефанова Янкова – не се явила Владислав Валентинов Сарнацки – не се явил ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (29 май, 2017 | 17:40) - с резултатите от проведен тест за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС   І. Резултати от проведен на 22.05.2017 г. тест :   Цонка Георгиева Христова - 3 Йорданка Михайлова Мелниклийска - 3 Любомир Серафимов Илчев – 4,20 Калина Николова Шопова – 4,20 Десислава Петрова Христова ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (17 май, 2017 | 15:54) - За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"", отдел „Оценка на проекти и договаряне“ - 1бр. На основание Заповед  № РД-ОП-34/07.04.2017г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на тест. За провеждане на тест на ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (16 май, 2017 | 11:59) - За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС На основание Заповед № РД-ОП-34/07.04.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители. Кандидати, явили се на тест. На тест проведен на ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (4 май, 2017 | 17:15) - с резултатите от проведен практически изпит за длъжността: главен експерт – 1бр.   в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“   І. Резултати от практически изпит, проведен на 20.04.2017 г.:   Мартин Ангелов Ганюшкин - 5 Радостина Кънчева Радева - 1 Стефан Сергеев Пейков - ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (4 май, 2017 | 15:54) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Име, презиме и фамилия на кандидатите За длъжността държавен експерт: 1.      Силвия ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (4 май, 2017 | 10:08) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,  ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:   а) Допуска до конкурс следните кандидати:   Евгения Цветанова Борисова Валентина Стефанова Янкова Владислав Валентинов ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (4 май, 2017 | 10:05) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:   а) Допуска до конкурс следните кандидати:   Цонка Георгиева Христова Йорданка Михайлова Мелниклийска Любомир Серафимов Илчев Калина Николова Шопова ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (4 май, 2017 | 10:03) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в Главна дирекция  "Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Оценка на проекти и договаряне“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: отдел „ОПД“ 1.Михаил Велинов Велинов 2.Джулиета Викторова Никова 3.Турхан Айдън Апдула 4.Мадлен Ананиева Георгиева 5.Милена Григорова ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (25 април, 2017 | 10:34) - За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха“-1бр. На основание Заповед  № РД-168/10.03.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на практически изпит. За провеждане на практически изпит на 20.04.2017г., в сградата на ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (21 април, 2017 | 10:44) - За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”, дирекция „Национална служба за защита на природата” На основание Заповед № РД - 181/14.03.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на практически изпит. На практически изпит проведен ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (18 април, 2017 | 17:10) - За проведен тест с кандидатите за длъжността главен експерт в отдел „Международни програми и проекти”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество” На основание Заповед № РД - 175/13.03.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на тест. На тест ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (13 април, 2017 | 12:16) - за избор на държавни служители в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ при следните условия: І. Длъжности: -  началник отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ - 1 (едно) работно място; -  държавен експерт за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ – 1 (едно) работно място; -  ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (11 април, 2017 | 10:19) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1 бр. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител.   в административно звено: отдел „Стратегия и програми за околната среда“, дирекция „Политики по околната среда“   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (7 април, 2017 | 17:35) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Име, презиме и фамилия на кандидатите 1.Михаил Велинов Василев 2.Силвина Живкова Бакърджиева ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (5 април, 2017 | 15:10) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”, дирекция „Национална служба за защита на природата“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Димитър Симеонов Димитров Тодор Сашов Каракиев Посочените кандидати трябва да се явят на 20.04.2017 г. /Четвъртък/ ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (3 април, 2017 | 9:50) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт в  дирекция   "Опазване чистотата на въздуха" І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Дирекция „ОЧВ“ Mладши експерт 1.Моника Цветанова Вутова 2.Десислава Ангелова Николова 3.Теодора Емилова Спасова 4.Димитър Стоянов Палков 5.Мая Василева Александрова-Бакалова 6.Десислава Александрова Костова 7.Цветан Стоянов Николов 8.Юлия ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (29 март, 2017 | 15:06) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1бр. в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:   а) Допуска до конкурс следните кандидати:   Мартин Ангелов Ганюшкин Радостина Кънчева Радева Стефан Сергеев Пейков Владимир Георгиев ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (21 март, 2017 | 16:07) - за избор на експерт за дирекция «Политики по околната среда», отдел «Стратегия и програми за околната среда», при следните условия: 1.Длъжност: -1 бр. главен експерт в отдел “Стратегия и програми за околната среда”. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл. 15 от Закона за държавния служител. ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (17 март, 2017 | 10:22) - за избор на главен експерт в отдел “Международни програми и проекти”, дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”, при следните условия: Длъжност: главен експерт – 1 бр. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността главен експерт в отдел “Международни програми и проекти”. 2.1. Минимални изисквания: -образователна степен – бакалавър -професионална област ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (15 март, 2017 | 10:20) - за избор на старши експерт в Дирекция „Национална служба за защита на природата“, отдел  „Биологично разнообразие”, при следните условия: 1.Длъжност: страши експерт – 1 бр. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от ЗДСл. Минимални изисквания за старши експерт: -Висше образование в областта на професионално направление ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (13 март, 2017 | 11:28) - За избор на младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, при следните условия: 1.Длъжност:  1 бр. младши експерт. Минимални изисквания за длъжността младши експерт: - Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър в областта на природни или технически науки; -  Професионален опит – не се изисква; Специфични изисквания за длъжността младши експерт: -  Задължително ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (8 март, 2017 | 14:48) - от проведен тест с кандидатите за длъжностите: държавен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 бр. (определени за заемане при условията на чл.15 от ЗДС) в отдел „Координация по въпросите на ЕС”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“   На основание Заповед № РД - 71/26.01.2017г. на Министъра на околната ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (8 март, 2017 | 12:43) - за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1. Длъжност: главен експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци ” – 1 бр.  2.1. Минимални изисквания за главен експерт по управление на битови и строителни отпадъци в отдел „ББСО“: Минимална образователно-квалификационна ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (21 февруари, 2017 | 10:43) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 бр. (определени за заемане при условията на чл.15 от ЗДС) в отдел „Координация по въпросите на ЕС”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс ... Прочети още
 • Протокол (20 февруари, 2017 | 10:48) - За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в отдел “Опасни химични вещества”, дирекция “ПД”-1бр. - Главен експерт в отдел “ Опасни химични вещества ”, дирекция “ПД”-1бр. На основание Заповед  № РД-31/17.01.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (16 февруари, 2017 | 11:19) - с резултатите от проведен практически изпит с кандидатите за длъжностите: младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“- 1бр. и младши експерт в отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“ – 1бр. в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ І. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН НА 07.02.2017 г: а) ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (14 февруари, 2017 | 18:10) - За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“ На основание Заповед № РД – 14/10.01.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители. Кандидати, явили се на тест. На тест, проведен на 14.02.2017 г. в ... Прочети още
 • Извлечение от протокола (10 февруари, 2017 | 15:42) - отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда: За длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда няма класирани кандидати.  
 • ПРОТОКОЛ (9 февруари, 2017 | 14:59) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт и Главен експерт в  дирекция   "Превантивна дейност", отдел „Опасни химични вещества“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Отдел „ОХВ“ За Главен експерт 1.Димитър Савов Овчаров 2.Ивелина Евгениева Радославова 3.Петя Венциславова Шатровска 4.Тереза Славчева Янева 5.Димитър Георгиев Ланков 6.Мариана ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (6 февруари, 2017 | 13:17) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Име, презиме и фамилия на кандидатите 1.     Ралица Димитрова Стефанова 2.     Николай Атанасов Нанев 3.     Лазарина Георгиева ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (31 януари, 2017 | 10:57) - за избор на държавен експерт и старши експерт в отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, при следните условия: Длъжност: държавен експерт – 1 бр.; старши експерт - 1 бр. Длъжностите са определени за заемане при условията на чл. 15 от Закона за държавния служител за ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (30 януари, 2017 | 14:50) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат: – Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (25 януари, 2017 | 13:41) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“- 1бр. и младши експерт в отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“ – 1бр. в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (19 януари, 2017 | 14:06) - за избор на младши експерт и главен експерт за дирекция „Превантивна дейност“, отдел „Опасни химични вещества“, при следните условия: Длъжност: 1 бр. младши експерт по управление на химикали Минимални изисквания за младши експерт: -        Висше образование в областта на химичните и екологични науки – химия – обща, органична, неорганична или аналитична химия, химично инженерство, екология ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (16 януари, 2017 | 14:43) - за избор на старши експерт за отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, при следните условия: 1. Длъжност: старши експерт – 2 броя; Минимални изисквания за старши експерт: - Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ за професионално направление „Право“ и/или образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ и/или образователно-квалификационна степен „магистър-инженер“ за професионално направление „Архитектура, строителство ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (12 януари, 2017 | 14:36) - от проведен тест с кандидатите за длъжностите: главен юрисконсулт по заместване – 1 бр. и старши юрисконсулт – 1 бр. в отдел „Правен”, дирекция „Правно - административно обслужване“  На основание Заповед № РД - 711/07.12.2016г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители. Кандидати, явили се на тест. ... Прочети още
 • Протокол (12 януари, 2017 | 10:11) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт (по заместване) - 1 бр. в  дирекция   "Национална служба за защита на природата", отдел „Биологично разнообразие“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Отдел „Биологично разнообразие“ 1.Диана Пейчева Захариева Посочените кандидати трябва да се явят на  20.01.2017 г. от ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (4 януари, 2017 | 11:34) - за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ и експерт за отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“,  дирекция  „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1. Длъжности: младши експерт в отдел  „Битови, биоразградими и строителни отпадъци ” – 1 бр., младши експерт в отдел  „Производствени и опасни ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (30 декември, 2016 | 9:17) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: главен юрисконсулт по заместване – 1 бр. и  старши юрисконсулт – 1 бр. в отдел „Правен”,  дирекция „Правно - административно обслужване“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: За главен юрисконсулт - 1бр. по заместване 1. Венера Лазарова Влаевска 2. Рени ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (23 декември, 2016 | 16:47) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на Инспекторат в Министерство на околната среда и водите І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Име и фамилия на кандидатите: Стоян Благинов Златко Александров Атанаска Николова Стефан Цветков Красимир Георгиев Максим Алашки Лилия Манолова ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (22 декември, 2016 | 17:01) - за избор на старши експерт в Дирекция „Национална служба за зашита на природата“, отдел  „Биологично разнообразие”, при следните условия: 1. Длъжност: страши експерт – 1 бр. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от ЗДСл. Минимални изисквания за старши експерт: - Висше образование в областта на биологията (ихтиология); ... Прочети още
 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС (19 декември, 2016 | 13:13) - за заемане на длъжносттта изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, при следните условия: 1.Минимални изисквания: -висше образование, минимална образователна степен – магистър – икономика, право или технически науки; -професионален опит –  минимум 5 години на ръководна длъжност; -минимум 10 години професионален опит в дейности по изготвяне на анализи, управление, разработване на политики в ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (9 декември, 2016 | 14:48) - за избор на Ръководител на Инспекторат в МОСВ (по заместване), при следните условия: 1. Длъжност: Ръководител на инспекторат - 1 бр.  (длъжността е определена за заемане по реда на чл.15 от Закона за държавния служител – за срок до завръщане на титуляра). 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 2.1. Минимални изисквания за ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (9 декември, 2016 | 11:46) - за избор на главен юрисконсулт по заместване и за избор на старши юрисконсулт в дирекция „Правно-административно обслужване ”, отдел „Правен“, при следните условия: 1. Длъжности: - Главен юрисконсулт – 1 бр. (длъжността е определена за заемане по реда на чл.15 от Закона за държавния служител – за срок до завръщане на титуляра); - Старши юрисконсулт  - 1 бр. ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (2 декември, 2016 | 10:45) - За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция "Обществени поръчки и стопанска дейност“ отдел „Обществени поръчки“ - 1бр. На основание Заповед  № РД-597/26.10.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. Кандидати, явили се на тест. За провеждане на тест на 28.11.2016г., в ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (28 ноември, 2016 | 13:04) - с резултати от проведен тест за длъжността: главен експерт в административно звено: дирекция“Финансово управление“, отдел „Бюджет“ І. Резултати от проведен тест на 25.11.2016 г. 1) Иванка Тодорова Тодорова – 24 точки- оценка 2 2) Мариана Милчева Асенова – не се явила 3) Ирина Стефанова Станоева - 34 точки – оценка 4 4) Диана Христова Янева ... Прочети още
 • СЪОБЩЕНИЕ (22 ноември, 2016 | 14:00) - Конкурсът за длъжността младши експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“ е прекратен със Заповед № РД-673/22.11.2016 г. на министъра на околната среда и водите. 22.11.2016 г.
 • ПРОТОКОЛ (18 ноември, 2016 | 12:42) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в дирекция "Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“ І.ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1.Борис Владимиров Хаджитонев 2.Теодора Владимирова Петрова 3.Стефка Димитрова Чолакис 4.Цветелина Петкова Радева-Ничева 5.Александра Гошова Александрова 6.Биляна Манолова Манолова 7.Симона Стефанова ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (16 ноември, 2016 | 10:49) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в административно звено: дирекция“Финансово управление“, отдел „Бюджет“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1) Иванка Тодорова Тодорова 2) Мариана Милчева Асенова 3) Ирина Стефанова Станоева 4) Диана Христова Янева 5) Антоанета Тонева Георгиева ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (4 ноември, 2016 | 11:13) - за избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел  „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1. Длъжност: младши експерт - 1 бр.; Минимални изисквания за младши експерт: - Висше образование в областта на хуманитарните, социалните или икономическите науки; - Минимална образователна степен - бакалавър; - Минимален професионален опит – ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (28 октомври, 2016 | 15:02) - за избор на старши експерт за отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, при следните условия: 1. Длъжност: старши експерт – 1 брой; Минимални изисквания за старши експерт: - Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ за професионално направление „Право“ и/или образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ и/или образователно-квалификационна степен „магистър-инженер“ за професионално направление „Архитектура, строителство ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (26 октомври, 2016 | 10:29) - за избор на експерт за дирекция “Финансово управление”, отдел «Бюджет»  при следните условия: 1. Длъжности: 1 бр.  главен експерт;              2. Минимални изисквания за главен експерт:          -  висше икономическо образование, минимална степен бакалавър          -  професионален опит  в областта на финансите   –  4 години и/или ІII младши ранг;          -  работа с MS Office, електронна поща, ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ за проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"" (24 октомври, 2016 | 16:27) - Протокол
 • ПРОТОКОЛ (24 октомври, 2016 | 16:12) - За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в Главна дирекция  "Оперативна програма "Околна среда"", отдел „Финансова дейност“ - 1бр. На основание Заповед  № РД-497/08.09.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. I. Кандидати, явили се на тест. За провеждане на тест  на 14.10.2016г., ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (19 октомври, 2016 | 13:28) - За проведен тест с кандидатите за длъжността – държавен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“   На основание Заповед  № РД-499/09.09.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.   I. Кандидати, явили се на тест. ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (17 октомври, 2016 | 13:31) - от проведен практически изпит с кандидатите за длъжност младши експерт – 2 бр. в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел  „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“   На основание Заповед  № РД - 471/19.08.2016г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители.   I. Кандидати, ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (4 октомври, 2016 | 15:13) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати:   Име, презиме и фамилия на кандидатите Николай Златков Берберов Любомир Йорданов ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (30 септември, 2016 | 16:21) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт - 1 бр. в Главна дирекция  "Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Финансова дейност“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: отдел „Финансова дейност“ 1.Михаела Викторова Москова-Гушлева 2.Николета Димитрова Апостолова 3.Иванина Емилова Томова 4.Радостина Иванова Петрова 5.Мариана Милчева Асенова 6.Симеон ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (21 септември, 2016 | 14:17) - за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността:  младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” – 2 бр.,  дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“   I. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Силвия Руменова Вучкова 2. Боряна Юриева Димитрова 3. Кристина Стефчова Георгиева 4. Анна Георгиева Евгениева ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (13 септември, 2016 | 9:43) - за избор на държавен експерт в отдел „Международни  програми и  проекти”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, при следните условия: 1. Длъжност: държавен експерт  - 1 бр. 2. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността. 2.1.    Минимални изисквания: - Минимална образователно-квалификационна степен – магистър; - Област на висшето образование – стопански и/или икономически науки; - Професионален ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (9 септември, 2016 | 12:14) - за избор на експерт в  Главна дирекция Оперативна програма ''Околна среда'', при следните условия: 1. Длъжност:  - Младши експерт в отдел “Финансова дейност” – 1 бр. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане  на длъжността Младши експерт в отдел „Финансова дейност“, Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“: 2.1. Минимални изисквания: - образователна степен – бакалавър; - професионална област ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (2 септември, 2016 | 10:45) - за избор на експерти за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция  „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1. Длъжност: младши експерт в отдел  „Битови, биоразградими и строителни отпадъци ” – 2 бр. 1.1. Минимални изисквания за младши експерт по управление на битови и строителни отпадъци в отдел „ББСО“: - Минимална ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (29 август, 2016 | 15:26) - от проведен тест с кандидатите за длъжност главен експерт – 2 бр. в дирекция „Управление на водите“, отдел  „Управление на речните басейни“ На основание Заповед  № РД - 352/24.06.2016г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители.    I. Кандидати, явили се на тест.  На тест, проведен ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (29 август, 2016 | 15:19) - от проведен тест с кандидатите за длъжност старши експерт – 1 бр. в дирекция „Управление на водите“, отдел  „Контрол“  На основание Заповед  № РД - 364/29.06.2016г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители.    I. Кандидати, явили се на тест.  На тест, проведен на 23.08.2016 г. ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (18 август, 2016 | 13:20) -     За проведен тест с кандидатите за длъжностите – вътрешен одитор и старши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“   На основание Заповед  № РД - 366/30.06.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители.   I. Кандидати, явили се на тест.   На тест, проведен ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (17 август, 2016 | 18:24) - За проведен тест с кандидатите за длъжността – държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите На основание Заповед  № РД-405/14.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. I. Кандидати, явили се на тест. На тест, проведен на ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (9 август, 2016 | 12:13) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Име, презиме и фамилия на кандидатите Иван Симеонов Червенков Мартин Богомилов Велков Тодор Димитров ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (2 август, 2016 | 12:38) - За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: -Началник на отдел “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Държавен експерт в отдел  “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Младши експерт в отдел “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Младши експерт в отдел “Координация на контролната дейност”-1бр. Протокол
 • ПРОТОКОЛ (2 август, 2016 | 11:09) - За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: -Началник на отдел “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Държавен експерт в отдел  “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Младши експерт в отдел “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Младши експерт в отдел “Координация на контролната дейност”-1бр. На основание Заповед  № РД- 339/ 16.06.2016 г. на Министъра ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (29 юли, 2016 | 17:35) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в отдел „Контрол” – 1 бр.,  дирекция „Управление на водите“   I. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:   Допуска до конкурс следните кандидати:   За старши експерт в отдел “Контрол” - 1бр. 1. Ваня Митрова Панделиева 2. Дарина Николаева Николова-Трифонова 3. Гергана Янкова Ганчева ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (29 юли, 2016 | 17:29) -   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в отдел „Управление на речните басейни“ – 2 бр., дирекция „Управление на водите“ I. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: Допуска до конкурс следните кандидати:   За главен експерт в отдел  “Управление на речните басейни” – 1бр. /висше образование в областта на химическите науки/ ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (25 юли, 2016 | 15:18) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: вътрешен одитор и старши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Име, презиме и фамилия на кандидатите: За длъжността „вътрешен одитор“: 1. Светослав Любенов Трендафилов 2. Елица Красимирова Калеканова 3. Юлия Йорданова Зафирова ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (21 юли, 2016 | 12:00) - с резултатите от проведен тест за длъжността: главен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 брой в административно звено: дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“   1. Резултати от проведен на 21.07.2016 г. тест:   а)  за длъжност главен експерт:   1. Недялка Христова Терзиева – 4,40 2. Ваня Стоянова ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (19 юли, 2016 | 10:13) - за избор на държавен експерт - служител по сигурността на информацията, при следните условия: 1. Длъжност:  Държавен експерт – служител по сигурността на информацията – 1 бр. 2.  Минимални и специфични изисквания за заемане  на длъжността: 2.1. Минимални изисквания: - образователна степен – магистър; - професионален опит – 5 години в сферата на сигурността и обществения ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (13 юли, 2016 | 13:14) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 брой в административно звено: дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:   а) Допуска до конкурс за длъжност главен експерт следните кандидати:   1. Недялка Христова Терзиева ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (13 юли, 2016 | 10:41) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: -Началник на отдел “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Държавен експерт в отдел  “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Младши експерт в отдел “Стратегия и програми за околна среда”-1бр. -Младши експерт в отдел “Координация на контролната дейност”-1бр. в дирекция „Политики по околната среда“   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите (8 юли, 2016 | 10:54) - за избор на експерти в дирекция “Управление на водите”, при следните условия:     I. Главен експерт в отдел „Управление на речните басейни“ – 1 бр.   Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Висше образование, в областта на химическите науки;  - Минимална образователна степен – бакалавър; - Минимален професионален опит- 4 години и/или придобит ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (4 юли, 2016 | 15:10) - за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол“ в дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“ І. Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи, конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати:   Име, презиме и фамилия на кандидатите Митко Антонов ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (4 юли, 2016 | 12:19) - за избор на вътрешни одитори в дирекция „Вътрешен одит“, при следните условия: 1.  Длъжност: старши вътрешен одитор - 1 бр. Минимални изисквания за старши вътрешен одитор: - Висше образование в областта на финансите, икономиката, правните науки; - Минимална образователна степен - бакалавър; - Минимален професионален опит - 2 години в областта на вътрешния или външен одит, икономическа или ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (23 юни, 2016 | 10:37) - за избор на главен експерт и старши експерт за отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, при следните условия: 1.Длъжност: 1 брой  главен експерт; Минимални изисквания за главен експерт: -Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ за професионално направление „Право“ и/или образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“; -Придобита юридическа правоспособност за кандидатите със специалност ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (22 юни, 2016 | 11:22) - за избор на експерти и началник отдел за дирекция “Политики по околната среда”, при следните условия: 1. Длъжности:  - 1 бр. началник на отдел “Стратегия и програми за околна среда” - 1 бр. държавен експерт в отдел  “Стратегия и програми за околна среда” - 1 бр. младши експерт в отдел “Стратегия и програми за околна среда” - 1 бр. младши ... Прочети още
 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс (16 юни, 2016 | 9:55) - за избор на главен експерт в отдел  „Връзки с обществеността и протокол“ в Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1.Длъжност: 1 бр.  главен експерт; 1.1.Минимални изисквания за главен експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол“ -Висше образование в областта на хуманитарните, социалните, стопанските или правни науки; -Минимална ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ (18 май, 2016 | 14:38) - За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в Главна дирекция  "Оперативна програма "Околна среда"", Териториално звено Стара Загора -1бр. На основание Заповед  №РД-OП-47/28.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. I. Кандидати, явили се на тест. За провеждане на тест  на 12.05.2016г., в ... Прочети още
 • ПРОТОКОЛ за проведен тест с кандидатите за длъжността главен експерт в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"", отдел „Мониторинг“ -1бр. (18 май, 2016 | 14:29) - Протокол
 • ПРОТОКОЛ (18 май, 2016 | 14:25) - За проведен тест с кандидатите за длъжността главен експерт в Главна дирекция  "Оперативна програма "Околна среда"", отдел „Мониторинг“ -1бр. На основание Заповед  № РД-OП-47/28.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител. I. Кандидати, явили се на тест. За провеждане на тест  на 12.05.2016г., в сградата ... Прочети още