РИОСВ / МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Контролната дейност при налагане на законодателството в областта на опазване на околната среда се осъществява от МОСВ и неговите териториални структури чрез извършване на превантивен, текущ и последващ контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони.

С цел сближаване на подхода на страните-членки на ЕС при прилагане на европейското екологично законодателство, както и за подобряване на някои практики при осъществяване на контрол, Европейският Парламент и Съветът на ЕС са приели препоръка определяща минимални критерии за екологични инспекции в Държавите-членки (2001/331/EС),а мрежата на ЕС за прилагане и налагане на екологичното право – IMPEL е разработила IMPEL справочник за екологичен контрол и Насоки за осъществяване на контролната дейност.

За подпомагане на контролната дейност на РИОСВ, в министерството са разработени ръководства и методически указания, за прилагане на българското екологично законодателство в секторите: качество на въздуха; качество на водите; управление на отпадъците; защита на природата; индустриално замърсяване и управление на риска; химикали и генетично модифицирани организми.

 

Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2017 г.

месеци януари и февруари

месец март

месец април

месец май

месец юни

месец юли

месец август

 

Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2016 г.

месеци януари и февруари

месец март

месец април

месец май

месец юни

месец юли

месец август

месец септември

месец октомври

месец ноември

месец декември

текстова част
таблична част

 

Архив за периода 2010 – 2015 г.

11.2016 Text