ПРОГРАМА ИСПА/КФ / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Програма ех-ИСПА/Кохезионен Фонд  (Регламент 1164/94).

Главна цел

Фондът допринася за засилване на икономическото и социално сближаване в Общността.

Приоритетни области

1) околната среда.

Бенефициенти

Бенефициенти  по програма ех-ИСПА/КФ (Регламент 1164/94), сектор околна среда са общини.

Източник на финансиране

Проектите са съ-финансирани със средства на Европейската Комисия.

Финансирането на проектите е в съответствие с подписан Финансов меморандум и Допълнително финансиране от държавния бюджет на Република България.

Финансиране съгласно Финансов меморандум достига:

  • до 75% от допустимите разходи по проекта (в изключителни случаи до 85%) като останалата част се подсигурява от държавния бюджет на Република България;
  • до 100% в изключителни случаи за техническа помощ и предпроектни проучвания.

Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)

Дирекция „Европейски и международни програми“ (ЕМП) към МОСВ е Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) /бивша Изпълнителна агенция по ИСПА/ и има някои от следните отговорности – подготовка и провеждане на търгове, сключване на договори, извършване на плащания, както и упражняване на контрол върху физическото изпълнение на проектите.