ПРОГРАМА ИСПА/КФ / ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА ИСПА/КФ (РЕГЛАМЕНТ 1164/94)

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Сигнали за нередности могат да се подават в Деловодството на МОСВ или на e-mail: irregularity_ISPA@moew.government.bg

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Европейски и международни проекти“ можете да изтеглите тук

Служител по нередностите по ИСПА/КФ Регламент 1164/94: Иван Ацев

Заместник-служител по нередностите по ИСПА/КФ Регламент 1164/94: Сийка Калиманова

Заповедта за назначаване на служителите по нередностите можете да изтеглите тук