ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ПРОГРАМА LIFE / За програмата

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ПРОГРАМА LIFE

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ПРОГРАМА LIFE,

Във връзка с Покана 2017 на Програма LIFE на Европейската комисия, бихме искали да Ви уведомим, че на 09.08.2017 г. ще се проведе Семинарно обучение за потенциални бенефициенти, които са в процес на разработване на проектни предложения за кандидатстване по новата покана. Занятието е с практическа насоченост и цели да даде отговори на всички въпроси и проблемни моменти, възникващи в процеса на подготовка на проектните Ви предложения.

Обучението ще се проведе на 09.08.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОСВ, на адрес: бул. Мария Луиза № 22, зала приземен етаж. Дневният ред на събитието можете да намерите тук.

Всеки кандидат, който желае да участва в семинарното занятие, следва да заяви това предварително, като попълни приложената регистрационна форма (задължително се отбелязват всички конкретно интересуващи Ви въпроси) и я изпрати не по-късно от 07.08.2017 г. на следните електронни пощи:

r.jmouranova@moew.government.bg

ldineva@moew.government.bg

Екипът на Национално звено за контакт по Програма LIFE


ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПОКАНА 2017 НА ПРОГРАМА LIFE НА ЕК

LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG

Уважаеми Дами и Господа, Министерство на околната среда и водите, в качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE, организира поредица от обучения с цел подпомагане на потенциалните бенефициенти за повишаване на уменията и познанията им за разписване на проекти и кандидатстване по новата покана на Програмата за 2017-та година. Обученията ще се проведат съгласно публикувания план-график, включително и в Регионалните точки за контакт по Програмата – Пловдив, Благоевград, Плевен, Монтана, Русе и Бургас. За София се предвижда продължение на информационните обучения, чрез практически обучения, фокусирани върху разписването на проекти и попълването на програмните апликационни формуляри на 1 и 2 юни 2017 г., в сградата на МОСВ на ул. Мария Луиза 22, от 10.00 до 14.30 часа. Програмите за обученията по покани 2017 и за практическите обучения, както и графикът за предстоящите събития са може да изтеглите от интерактивните връзки в настоящата покана. Моля, при интерес от Ваша страна, да изпратите попълнена приложената към настоящата покана регистрационна форма и да заявите участие най-късно до края на работния ден на 26.05.2017 г. на следните адреси: ldineva@moew.government.bg  и телефон: 02/ 940 6174; r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02/ 940 6134; При необходимост от допълнителна информация, моля, осъществете връзка с нас на посочените по-горе контакти.


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-БЕНЕФИЦИЕНТИ, Бихме искали да Ви уведомим, че на 28.04.2017 г. Европейската комисия публикува на Интернет-страницата на Програма LIFE поканите за подаване на проектни предложения за 2017 г. В тази връзка Министерство на околната среда и водите в качеството на Национално звено за контакт по Програма LIFE за България организира обучения с цел предоставяне на разяснения по публикуваните Покани. Обученията ще се проведат на 11 и 12 май 2017 г. в сградата на МОСВ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, като и в двата дни ще протекат при един и същ дневен ред. За участие в посочените обучения, следва да се попълни регистрационната форма и да се изпрати на следните електронни адреси: r.jmouranova@moew.government.bg и ldeneva@moew.government.bg. Регистрационната форма следва да се изпрати в срок не по-късно от деня предхождащ обучението, като в нея следва да се съдържа информация за кой от двата дни желае да се включи кандидатът.В случай, че броят на подадените заявки за някой от дните надвиши броя на местата в залата, участниците ще бъдат записани по реда на подаване на регистрационната форма, като за останалите ще бъдат определени допълнителни дати за обучения.


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Бихме искали да Ви уведомим, че публикуваме график с обучения за потенциални бенефициенти за месец март 2017 г., както и регистрационна форма на участниците. Документите може да изтеглите от тук. ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ М. МАРТ РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА Всеки кандидат, който желае да участва в някое от посочените обучения, следва да попълни регистрационната форма и да я изпрати на следната електронна поща: r.jmouranova@moew.government.bg не по-късно от предходния работен ден. Моля да обърнете внимание, че обученията са тематични и стартират с обучение за общините.


Програма LIFE е инструмент за финансиране от фондовете на ЕС за околната среда и действията по климата. Общата цел на Програма LIFE е да допринесе за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на ЕС за околната среда и климата чрез съ-финансиране на проекти с европейска добавена стойност. Програма LIFE стартира през 1992 г. и към днешна дата е имало четири пълни фази на програмата (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 и LIFE +: 2007-2013). През този период Програма LIFE е съфинансирала 3 954 проекта на територията на ЕС, които са допринесли приблизително с 3,1 милиарда евро за защита на околната среда. Европейската комисия (ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“) управлява програма LIFE. Комисията е делегирала изпълнението на голяма част от компонентите на програма LIFE на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП, EASME). Екипите за външен подбор, мониторинг и комуникации предоставят помощ на Комисията и ЕАМСП. Европейската инвестиционна банка ще управлява двата нови финансови инструменти (NCFF и PF4EE). По-подробна информация за Програма LIFE можете да получите на следния Интернет-адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/ Програма LIFE има своите структури и във всяка страна-членка на ЕС. За целта са създадени т.нар. Национални звена за контакт (НЗК). За България Националното звено за контакт е разположено в Министерство на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. В дирекцията работи екип от експерти, които оказват съдействие на българските кандидати по програмата. За допълнителна информация относно начините на финансиране по програма LIFE вижте тази страница: http://www.moew.government.bg/?show=183 Документи за бенефициенти и връзки към публикации на програмата можете да намерите тук: http://www.moew.government.bg/?show=184 Списък с лица за контакти се намира тук: http://www.moew.government.bg/?show=186

Кандидатстване по пограма LIFE – покана 2016 г.

Страницата за кандидати по покана 2016 г. на програма LIFE се намира тук: http://www.moew.government.bg/?show=293 Поканите за 2016 г. се намират на адрес http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm .

Trainings CAPTA March 2017