ПРОГРАМА LIFE / ДОКУМЕНТИ

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Национално звено за контакт по програма LIFE

Националното звено за контакт се намира на адрес 1000 София, бул. “Мария Луиза” №22.

Лица за контакт:

Росина Жмуранова

Старши експерт

Тел.: (359 2) 940 61 34

E-mail: r.jmouranova@moew.government.bg

 

Наташа Хранова

Старши експерт

Адрес: 1000 София ул. „Уилям Гладстон“ № 67

Тел.: (359 2) 940 65 99

E-mail: nhranova@moew.government.bg

 

Славена Николова

Младши експерт

Тел.: (+359 2) 940 63 94

E-mail: sinikolova@moew.government.bg

 

При въпроси относно природа, биоразнообразие и НАТУРА 2000 можете да се свържете с

Атанаска Колева

Главен експерт

Отдел „НАТУРА 2000”

Дирекция “Национална служба за защита на природата”

Министерство на околната среда и водите

Адрес: 1000 София, бул. “Мария Луиза” № 22

Тел.: (+359 2) 940 61 08

E-mail:  akoleva@moew.government.bg