ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ / ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

2017 година:

януари – февруари – март – април – май – юниюли

2016 година:

януари – февруаримарт –  април  май  –  юни  – юлиавгуст септемвриоктомвриноември – декември

2015 година:

януари  –  февруари-март – април – май – юни  – юли  – aвгуст – септември – октомври – ноември – декември

2014 година:

януарифевруари – март – април майюни – юли – август – септември – октомври – ноември – декември

2013 година:

януарифевруаримартаприл – май – юни – юли – август – септември – октомври – ноември – декември

2012 година:

януарифевруаримарт – април – май юни – юли – август – септември октомври ноември – декември

2011 година:

януари – февруаримартаприлмайюниюлиавгустсептемвриоктомвриноември – декември

2010 година:

януарифевруаримартаприлмайюниюлиавгустсептемвриоктомвриноемвридекември

2009 година:

августсептемвриоктомвриноемвридекември