Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Международни кампании

21 Януари 2015 | 10:14 Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2015 г.
                                               

Обща информация

Младежки фотоконкурс за влажните зони

Вашата снимка за фотоконкурса може да публикувате тук: http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest

Информационен постер

Брошура "Влажните зони и нашето бъдеще" /на английски език/

Сайт на Световния ден на влажните зони - 2015 г.

Сайт на Рамсарската конвенция