Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | интервюта

08 Април 2013 | 11:45 Главният секретар на МОСВ Климентина Денева: „МОСВ и тази година ангажирано ще помогне за прибирането на отпадъците, събрани в рамките на кампанията „Да изчистим България за един ден“
bTV, „Тази сутрин”, 8 април 2013 г.

 

 

Водеща: Да покажем един видеоматериал, който е за улеснение, разбира се, на всички, които искат да участват на 20 април – вярвам, че ще бъдат повече от миналата година. Тази година сметищата и депата, на които ще бъдат извозени събраните боклуци, в периода между 20 и 22 април ще са освободени от такси. 
 
Водещ: Който каквото има да занесе, занася.
 
Водеща: Това, разбира се, е улеснение за кметовете - то ще е по-скоро улеснение за кметовете. Разбира се, ще е стимул и за хората, които ще събират боклуци и ще изхвърлят боклуци на 20 април. Знаете вече, Министерство на околната среда и водите е партньор на „Да изчистим България за един ден”. Всички структури на министерството ще бъдат ангажирани с кампанията. Вижте и след това Стаси ще ни каже още любопитни неща.
 
Климентина Денева : Ние се опитваме да стимулираме всички кметове, защото това е основна дейност на кметовете – да издават съответните заповеди и да опазват развитието на България от незаконни сметища. Това е заложено в закона, съответно са заложени по-високи такси на общините, които нарушават тези разпоредби на закона, така че икономически са заинтересовани общините да не допускат създаването на незаконни сметища.
 
Репортер: За инициативата „Да изчистим България за един ден”  чрез областните щабове на кампанията МОСВ предоставя 35 00 чувала и още толкова комплекта ръкавици. 
 
Климентина Денева : Обръщам внимание, че това е само подпомагане на кампанията. Това не означава, че всеки един, който излезе, ще получи чувал и ръкавици. Ние разчитаме на самоинициативата на гражданите, на помощта на бизнеса и на всички останали партньори на кампанията. Основна финансова роля и помощ към общините от МОСВ ще бъде раздаването на ваучери за гориво за извозване на отпадъците в рамките на една сума от порядъка на 72 000 лева. Чисто статистически смятаме, че тя ще подпомогне процеса на извозването и евентуалния недостиг на превозни средства за кампанията.
 
Репортер: Във всички поделения на районните инспекции по околна среда и водите по места ще има обявени „зелени телефони”.
 
Климентина Деневa:  Обръщам внимание на всички граждани, че те могат да се обърнат към „зелените телефони” не за логистична подкрепа, а за чисто експертни питания. Например, намират опасни отпадъци или намират определен тип по-характерен отпадък – как да бъдат извозени, как да бъде процедирано с тези отпадъци. Всички експертни съвети и цялата информация ще бъде на разположение на хората, които са се натъкнали на такъв проблем. От нас зависи дали ще ни бъде приятно, дали ще научим нашите деца как да опазват околната среда и мястото, на което живеем. Дори малката помощ е помощ и е въпрос на възпитание за цели поколения напред да дадем пример. Така че включете се, заповядайте на 20 април в кампанията „Да изчистим България за един ден”. 
 
Водеща: Ние вече си говорим за всички строителни отпадъци, които се изхвърлят – строителни отпадъци, които се изхвърлят около контейнерите за битови отпадъци…
 
Водещ: Защото не им се плаща наемане на камион и такса в самото сметище, че все пак, ако някой…
 
Водеща: Която не е толкова непосилна.
 
Водещ: … ако някой не иска да плати и би ги изхвърлил в природата, поне да използва отворените сметища…
 
Водеща: Или пред блока.
 
Водещ: … и да не ги изхвърля пред блока, а безплатно просто да ги закара и да ги изхвърли, защото тоалетна чиния беше седяла на нашата улица две-три седмици, просто оставена ей така – съжалявам за грозния пример. 
 
Водеща: Не само на вашата улица, за съжаление. Иначе днес е последния ден, в който може да се маркира на специалната карта на сайта - аз съм отворила сайта, така че ако искат колегите, да го покажат – на които могат да се маркират замърсените места, около които, естествено, ще се прави след това организация за почистването. Ето, горе вдясно карта. От тази година на сайта има и един бонус за всички, които ще участват в кампанията. Това всъщност са депата – червените точици са депата.
 
Водещ: Ето сега, Казанлък приближи, доколкото видях. Сега ще зареди. Може би малко да отдалечим още. Да, ето сега за този район, който Ани зуумна – тази хубава българска дума – ще видим… С червените точки ли? Това са…
 
Репортер: Да.
 
Водещ: Това са участъците, но дали са депата или маркираните участъци?
 
Репортер: Има и маркирани участъци, има и депа. Повече от 1700 са маркираните точки. Не губете време, днес е последния ден за маркиране, така че ако досега…
 
Водещ: Аха, т.е. местата сега трябва да се обозначат. До колко часа?
 
Репортер: До края на деня. Който има смартфон, може да използва приложението „Андроид”. Тук има приложение, направили са наши партньори и е страшно лесно, така че…
 
Водеща: До момента има към 1700 – гледам справката от снощи. 1700 маркирани места, така че маркирайте до края на деня. Защото миналата година изчистихме…
 
Репортер: 2500.
 
Водеща: 2500 само за един ден, такива маркирани места. Това са места, различни от градинката пред блока ви, ако искате да почистите тоалетни чинии и всичко останало, което са сътворили вашите съседи. Това са места извън това почистване пред мястото, където живеем. 
 
Репортер: Тя, кампанията, е много голяма, така че тя включва и това да почистим градинката, и това да почистим града, и това да почистим горите и местата за отдих, и всички паметници на културата, защото много хубаво тази година кампанията е съчетана с пролетното почистване на всички общини. И всъщност който иска, може да се възползва – пак на този хубав сайт www.btv.bg/da-izchistim/, може да се види. Там ще бъде сега и Столична община, но ще ги има и другите общини. Вече който иска да почисти в общината, да помогне на общините. Само че хубавото е да помогнем там, където общините не могат да почистят – това са горите, природните забележителности. Там общините не чистят, а ние много цапаме, когато ходим на почивка.
 
Водещ: Да. Някой, който е изхвърлил, например, строителни отпадъци, които са по-тежки – някакви остатъци от тухли, от бетон, на място, което и извън рамките на града – това няма ли да имаме…
 
Водеща: Маркираш мястото на картата…
 
Репортер: Там трябва много помощ.
 
Водещ: Кой ще съдейства за почистване там?
 
Репортер: Там почиства и МОСВ, има и селскостопанска техника, която е сложена да помага. Важното е да се маркира, за да се знае това място – това е най-важното. 
 
Водеща: Тоест до края на деня всички места, които сте видели на път, на почивка, маркирайте на картата - не е толкова трудно, и това място вече ще бъде обезпечено и обгрижвано от всички партньори, доброволци и т.н.
 
Репортер: А доброволците са много, всички искат да помагат. Сега едно от най-новите лица е Стела Енева и ние сме много щастливи, че и тя е сред лицата.
 
Водеща: Олимпийска медалистка…
 
Репортер: Това е олимпийска медалистка, да.
 
Водеща: Олимпийската ни медалистка Стела Енева. Има много сигнали, разбирам от колегите, които от месеци работят за кампанията, за замърсяване в частни имоти. Уточнение – там кампанията не може да се включи. Тоест, ако имате съсед…
 
Водещ: С ужасен двор, смърдящ, с боклуци – няма как. Той трябва да го почисти…
 
Водеща: В частна собственост не може да влизаме.
 
Репортер: Той трябва да го почисти, да.
 
Водещ: Общината - най-много някакво предписание, ако е нетърпимо за околните, да…
 
Репортер: Да, то има някакви контролни органи, но то дали е хубаво да се стига дотам… По-добре е всеки съзнателно да се погрижи за това, което си е надробил, но…
 
Водещ: По-добре е, ама… нали.
 
Водеща: Очаквано, за съжаление – очаквано, пак казвам – и тази година най-мръсните места и според нашата карта на сайта ни „Да изчистим България” са районите, разбира се, около големите градове, където има струпване на много хора. 
 
Репортер: София и Перник, като влезнете в…
 
Водеща: София, Перник, Пловдив.
 
Репортер: Но Перник този път не може да се състезава със София, просто е страшно мръсно.
 
Водещ: Така ли? Перник загуби първенството?
 
Репортер: Просто е оранжева, като погледнете на картата на сайта, ще видите как гори от мръсотия.
 
Водеща: Разбира се, и околностите на други големи градове – там, където има и гета, където, надяваме се, хората, които живеят там, да направят всичко възможно да живеят малко по-чисто. Хората какви най-често въпроси задават, свързани с организацията. 
 
Репортер: Може би за тениски – всички, които участват, искат тениски. Действително, в рамките на кампанията има някакви тениски, но който иска наистина да си има и да е сигурен, че ще има тениска, може да се свърже с центъра на кампанията и от там ще му обяснят как най-лесно да успее да си направи сам. 
 
Водеща: Да си направи сам.
 
Репортер: Да, изпращат всичките символи на кампанията – който каквото иска да си печата. Защото наистина ние сме телевизия, ние не сме цех за правене на тениски и не са толкова много.
 
Водеща: Да не очакват това от нас.
 
Водещ: Даже тая година тениски, догодина ще искат запалки, химикалки и така.
 
Репортер: Но чували и ръкавици има, така че свържете се с общините – те помагат с чувалите и с ръкавичките.
 
Водеща: Има и единен телефон, на който има доброволци, с част от които ви срещнахме миналата седмица, миналия понеделник – телефон, на който отговарят едни мили момичета и момчета, студенти, които наред с ученето, намират време и това да направят – на всичките ви въпроси. Сега ще намеря телефона и ще ви го кажа. 
 
Репортер: Много хубаво е, че кампанията толкова много се разраства и просто пред очите ни всички се занимават с тази кампания. Ние като че ли имаме все повече такава дейност, да съчетаваме активността на партньорите ни и всички студенти.
 
Водеща: 0700 11205.
 
Водещ: 0700 11205. Стаси, благодарим ти...
 
Водеща: Благодаря ти, Стаси. Пък на 20 април…
 
Репортер: И се надяваме всички да се включат на 20 април, това е много скоро. 
 
Водещ: Дотогава пак ще разказваме. 
 
Водеща: Благодарим ти, лек ден ти желаем.