2,5 млн. лв. са инвестирани в област Монтана в екопроекти

11 ноември 2016 | 17:37

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС) Ренета Колева направи първа копка от реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Громшин, община Бойчиновци.

Проектът е на  стойност 296 373 лв. и включва реконструкция на  вътрешна водопроводната мрежа с дължина 2,9 км. Ще се монтират нови спирателни кранове и сградни отклонения. С подмяната на етернитовите тръби ще се намалят загубите на вода и ще се подобри услугата за населението.

„Това е инвестиция в качеството на живот в малките населени места. До момента в област Монтана са реализирали проекти за над 2,5 млн. лв.“, каза Ренета Колева.

Тя инспектира и два обекта, изградени със средства от националната кампания на ПУДООС „За чиста околна среда“. В Горно Церовене е изграден фитнес на открито, а в гимназията за чужди езици „Петър Богдан“ в Монтана зона за обучение сред природата с беседка и екоалея.

В Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“ се финансират 475 проекта на стойност 3,5 млн. лв.