Без съществени изменения на речните нива

22 декември 2016 | 09:42
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива на р. Огоста (Дунавски басейн), р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). Поради ниските температури и малките водни количества на повечето от реките в Дунавски и Черноморски басейн, при много измервателни пунктове се е образувал брегови лед или е регистрирано пълно замръзване на водата в реките. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 8 см до + 21 см Черноморски басейн: понижения с до - 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 23 см до + 17 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 12 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 22, 23 и 24 декември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. През следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: в резултат на валежи днес са възможни незначителни повишения на водните нива във водосборите на южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: през следващите 3 дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН  прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: През следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. За повече информация: http://hydro.bg/