Без съществени изменения на речните нива

11 януари 2017 | 15:27
10000По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 53 см до + 58 см) във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и на р. Искър (Дунавски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 21 см Черноморски басейн: колебания от ± 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 19 см до + 28 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 9 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Възможни са незначителни повишения, вследствие на подприщване от ледови явления. На 14 януари след обяд ще започне незначително повишение на водните нива в реките източно от река Янтра, вследствие на снеготопене и очаквани валежи от дъжд. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. В средната и долната част на водосбора в обедните часове на 13 и 14 януари ще има частично снеготопене, което няма да доведе до значително покачване на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 12, 13 и 14 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре (11 и 12) водните нива ще се задържат без съществени изменения. От следобедните часове на 13 и на 14 януари, в резултат на снеготопне, се очакват повишения във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 14-16 януари са възможни незначителни повишения на водните нива във водосбора, вследствие на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес (11.01) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Възможни са незначителни повишения на нивата, при отделни измервателни пунктове, поради подприщване от ледови явления. На 14 януари ще започне слабо повишение на водните нива в басейна, вследствие на снеготопене през деня и валежи от дъжд във вечерните часове. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре (11 и 12) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. При подприщване вследствие на ледови явления в отделни речни участъци са възможни незначителни повишения на водните нива. От вечерните часове на 13 януари в резултат на снеготопене ще започнат да се повишават водните нива в средното и долното течение на р. Тунджа, в долната част от водосбора на р. Марица и в целия водосбор на р. Арда. Повишенията ще бъдат незначителни и ще продължат на 14 и 15 януари, вследствие на прогнозирани валежи от дъжд. Водните количества в реките от басейна, ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда, на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: днес и утре (11 и 12) водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. При подприщване вследствие на ледови явления, в отделни речни участъци във водосборите на реките в басейна, са възможни незначителни повишения на водните нива. От следобедните часове на 13 януари в резултат на снеготопене ще започнат да се повишават водните нива в горното течение на р. Струма, а на 14 януари и в долното течение на р. Места. Очаква се повишенията да са незначителни. Водните количества в реките от басейна, ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. За повече информация – http://hydro.bg/