Без съществени изменения на речните нива

14 януари 2017 | 16:29
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от -29 см до +28 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на реките Камчия при с. Гроздьово, Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн) и Марица при гр. Първомай (Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +26 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +6 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -29 см до +28 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +9 см. Хидрологична прогноза на НИМХ-БАН: Дунавски басейн - днес и утре, в резултат на валежи от дъжд и частично снеготопене, незначително и краткотрайно ще се повишават водните нива във водосборите на реките Лом – горно течение, Огоста – горно течение, Искър – средно и долно течение, Осъм - средно течение, Янтра – целия водосбор, Русенски Лом – горно и средно течение, добруджанските реки. На 16 и 17 януари се очаква речните нива да се понижават или да останат без съществени изменения, като в следствие на оттичане са възможни незначителни повишения в долните течения на реките в басейна. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 януари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В средната и долната част на водосбора, днес и утре ще има частично снеготопене, което няма да доведе до значително покачване на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 януари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес в резултат на снеготопне, се очакват повишения на водните нива във водосборите на р. Лефеджа и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 януари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес и през следващите 2 дни, в резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн - днес и утре, в следствие на валежи от дъжд и частично снеготопене, се очакват незначителни повишения на водните нива в средните и долните части от водосборите на реките в басейна. На 16 и 17 януари водните нива ще продължат да се повишават в резултат от валежи и снеготопене, като по-съществени е възможно да бъдат повишенията във водосбора на р. Провадийска, в долното течение на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн - днес и утре, в резултат на валежи от дъжд и снеготопене, ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на р. Тунджа, в средното и долното течение на р. Марица и в целия водосбор на р. Арда. На 16 и 17 януари речните нива ще останат без съществени изменения, като в долните течения на реките са възможни краткотрайни повишения в резултат на оттичане. В отделни участъци незначителни повишения са възможни и в резултат на подприщване от ледови явления. Водните количества в реките от басейна, ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн - днес и утре речните нива във водосбора на р. Струма незначително ще се повишават в следствие на валежи от дъжд и снеготопене. На 16 и 17 януари водните нива ще останат без съществени изменения, като са възможни краткотрайни повишения в долните течения на реките Места и Струма, в резултат на снеготопене. Водните количества в реките от басейна, ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН - http://hydro.bg/