ДНП „Рила“ организира образователна екологична програма за деца

13 октомври 2016 | 13:27

Под надслов "Национален парк „Рила“ – класна стая на открито” бе  проведена образователна екологична програма, насочена към децата от подготвителните групи в детските градини. В заниманията, проведени в местността Карталска поляна се включиха 45 деца от ДГ „Роса“ в Благоевград. Експерти и служители от дирекцията на парка разказаха за най-стария  горски резерват у нас – „Парангалица“, за някои от балканските природни първенци, за  най-големия централен рилски резерват, за най-голямата площ на защитени вековни иглолистни гори в Европа и за  други уникални факти за парка.

Образователната програма продължи в хижа „Бодрост“, където с мултимедийна презентация и еко игра  децата се запознаха с особеностите на дивата природа (животните, растенията и гъбите), забележителностите и четирите резервата в парка, съхраняващи най-представителната жива и нежива природа. Малките  природозащитници показаха отлични знания в проведената еко викторина за природата на Националния парк и бяха отличени с разнообразни награди.

От ДНП „Рила“ обещаха да проведат още еко инициативи и опознавателен маршрут по екопътека „Запазена Парангалица“ с посещение до най-високото дърво в България. Образователната екологична програма се осъществи със съдействието и подкрепата на община Благоевград и Регионално управление на образованието.