ДНП „Рила“ отбелязва 20 години от откриването на Посетителския център в Паничище

08 декември 2016 | 15:45

Двайсет години от откриването на Посетителския център за „Национален парк „Рила“ в Паничище се навършват на 9 декември. Дирекция „Национален парк Рила“ организира за юбилея събития, представящи дейността на центъра и уникалната рилска природа.

Ученици и техните ръководители от ОУ „Христо Ботев“ в Сапарева баня ще участват в образователна екологична програма за Национален парк „Рила”, която ще се състои на 9 декември от 14 часа в Посетителския център.

Директорът на ДНП „Рила“ Красимир Андонов ще открие изложба от детски рисунки и фотографии от Третия ученически конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“, включен в програмата на МОН за 2016 г. Експерти от Националния парк ще покажат биологичното разнообразие и природните забележителности в Национален парк „Рила“ и дейността на Посетителския център в Паничище и ще демонстрират образователните интерактивни модули там.

Посетителският център „Паничище“ е създаден по проект на Министерството на околната среда и водите с финансовото съдействие на програма ФАР на Европейския съюз. Изграден е по подобие на някои от най-известните национални паркове и резервати в света. Мястото на центъра не е подбрано случайно. Паничище е широко отворена порта към най-посещаваните от туристите места във високата планина – Седемте рилски езера и водопада Скакавица. В миналото през Паничище и Седемте рилски езера е минавала поклонническа пътека за Рилския манастир. И днес това е един от любимите рилски маршрути.

Основното предназначение на Центъра е управление на посещенията, информиране на широката общественост за дейностите в парка, осъществяване на редица образователни програми и задачи, свързани с опазването на защитената територия и околната среда като цяло. Целта е създаване на специално отношение към природата и хармонизиране на връзката човек-природа, формиране на екологично мислене, съзнание и поведение.