ДНП „Рила“ представи защитената територия пред украински студенти

19 октомври 2016 | 12:03

Студенти от Украйна, които се обучават по специалността бизнес администрация и туризъм в Колежа по туризъм в Благоевград посетиха Централния офис на Дирекция „Национален парк „Рила“ в Благоевград.

С две мултимедийни презентации за биологичното разнообразие, забележителностите и възможностите за развитие на устойчив туризъм в защитената територия, експерти от парковата дирекция запознаха младите украинци с богатствата на Рила. Широко дискутирана бе темата за управлението на природните компоненти, туризма и посетителите, както и дейностите на администрацията за управлението на парка по интерпретация и образование, и работата с партньорите и местните общности.

От особен интерес за студентите бяха представените специализирани и тематични маршрути, посветени на приоритетни видове от биологичното разнообразие в защитената територия, като балканска дива коза, глухар, рилска иглика и пр.