ДНП „Рила“ стартира образователна екологична програма в СУИУЕ „Св. Климент Охридски“ - Благоевград

26 октомври 2016 | 13:45

Дирекцията на Национален парк „Рила“ започва мащабна образователна екологична програма в СУИУЕ „Св. Климент Охридски“ - Благоевград за учебната 2016-2017 година. Еко програмата ще се осъществи по осем тематични модула в рамките на 16 учебни дни с по два открити урока с ученици от трети, четвърти и пети клас. Темите, които експертите от националния парк ще представят през цялата учебна година са свързани с биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“, водните ресурси, вековните гори и видовото разнообразие в тях, бозайниците и птиците в парка, както и знания за живота на емблематични видове като глухар и кафява мечка. Образователната екологична програма, включва тематични беседи, презентации и филми, интерактивни екоигри с цел повишаване на екологичното възпитание и култура

Още със стартирането на първия модул „Национален парк Рила и неговото биологично разнообразие” с участието на четвъртокласници и петокласници интересът беше голям. По време на откритите уроци децата задаваха много въпроси и експертите от националния парк даваха примери от практиката и представяха интересни факти за животните, растенията и гъбите.

Дирекцията на Национален парк „Рила” ще си партнира със СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“-Благоевград, с цел популяризиране на съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда .