Доброволци възстановиха противоерозионни съоръжения в НП „Централен Балкан“

17 октомври 2016 | 14:28

Паркови служители и членове на Офроудклуб „Ленд Ровър Ентусиастс – България“ възстановиха разрушени и откраднати противоерозионни съоръжения от района на м. Беклемето в Национален парк „Централен Балкан“. В доброволческата акция участваха 9 служители от парковите участъци „Троян“ и „Клисура“ и 15 членове на Офроудклуба,  придружавани от семействата си. Обект на възстановяване бяха разрушените огради около противоерозионните съоръжения в участъците „Корфийско дере, „Мазе дере”, „Сувачарското и „Горалтепе”,  разположени от източната и западната страна на прохода Беклемето.

Щетите по четирите обекта бяха основно по оградите и включваха 76 паднали и 25 липсващи дървени кола, 2801 линейни метра паднали и 997 липсващи оградни телове. Доброволците се разделиха в три работни групи за три от обектите, като в края на деня всички обединиха усилия за възстановяване на обекта в м. Горалтепе.

Противоерозионните съоръжения бяха изградени в изпълнение на технически проект за възстановяване на природни местообитания и противоерозионно укрепване в Национален парк „Централен Балкан“ по проект „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет на Р България, чрез ОПОС 2007-2013.

Членовете на Офроудклуб „Ленд Ровър Ентусиастс – България“ не за първи път инициират дейности в защитената територия. Почиствали са от твърди битови и строителни отпадъци трудно достъпни места по връх Ботев, ремонтирали, възстановявали и са изграждали места за отдих. За изявената гражданска позиция, ангажираност и подкрепа и във връзка с 25-годишнината от обявяването Национален парк „Централен Балкан“, Парковата дирекция отличи с почетен юбилеен диплом Злати Златев, председател на Клуба.