Европейската седмица за намаляване на отпадъците - 2015

От 21 до 29 ноември се провежда седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците под мотото  „Дематериализация – да правим повече с по-малко“. Инициативата стартира по проект на Програма LIFE+ , но в последствие придобива популярност и вече се рализира в  над 23 европейски страни и в две  латиноамерикански. Кампанията има за цел да информира обществеността  за правилното използване и управление на отпадъците. С нея се насърчават гражданите, държавните и неправителствените организации да се включат в инициативи свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата. И тази година са обхванати трите горещи теми за  намаляване на отпадъците, повторната  употреба на продукти и рециклирането на материали. Защо ЕСНО? • За да се повиши информираността за стратегиите за намаляване на отпадъците и за политиките на Европейския съюз и неговите държави-членки по този въпрос; • За да се насърчат устойчивите действия за намаляване на отпадъците в цяла Европа; • За да се подчертае работата, извършена от различни участници, чрез конкретни примери за намаляване на отпадъците; • За да се насърчат промените в поведението на европейците (потребление, производство) в тяхното ежедневие; За кого е предназначена Европейската седмица за намаляване на отпадъците • За тези публични органи в цяла Европа, които имат компетенции в областта на предотвратяването на отпадъци, които се отзоват на покана за представяне на проекти, стартирана от официалните партньори на проекта. Организаторите на ЕСНО действат като координатори на седмицата в страната или региона в които имат компетенции, като по този начин се гарантира насърчаване на ЕСНО на тяхна територия, както и регистрацията и утвърждаване на дейности, предложени от различни Разработчици проекта. • За "Разработчици на проекти", интересуващи се от реализиране на действия за повишаване на информираността по темата на предотвратяването на отпадъци по време на седмицата, с цел информиране на възможно най-голям брой от гражданите. Разработчиците регистрират тези своите проектни предложения за EСНО действия чрез Националния Организатор, който обхваща техния район. • За европейските граждани, които участват в дейности и действия, утвърдени по проект на Разработчиците, осъществявани през седмицата и които ще научат повече за типа поведение допринасящо за намаляване на отпадъците, което те могат да имат в своето ежедневие. ПОВЕЧЕ ЗА КАМПАНИЯТА                                                                           ИНИЦИАТИВИ НА МОСВ