Говорещи кошчета за разделно събиране на отпадъци ще правят ученици от Велико Търново

14 ноември 2016 | 16:23

Говорещи кошчета за отпадъци ще изработят ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново по проект „Уча се да уча“. Той е насочен към изграждане на навици в по-малките за разделно събиране на отпадъците, като личен принос към ограничаване на климатичните промени.

Говорещите кошчета за отпадъци ще бъдат подарени на пет училища в община Велико Търново. Създателите им ще обясняват на малките ученици колко е важно да се събират разделно отпадъците. Днес те представиха проекта си на образователна среща в Министерството на околната среда и водите, където експерти им разясниха глобалния процес за ограничаване на климатичните промени и адаптацията към тях.

Проектът е участвал в конкурс „Климатът и Аз“ на името на Мими Праматарова за 2015 г. и се финансира от Националния доверителен екофонд.