Изложба представя места с рядка растителност в Ботаническа градина на Софийския университет

06 април 2017 | 15:00

Изложба в Ботаническата градина на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ в София представя места с рядка растителност у нас – дюни, скали и сипеи. Паната, разположени между растенията, са част от работата по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България“ (SPA-ECOSERVICES). Проектът се финансира по програма БГ03 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се управлява от МОСВ.

Снимките са правени по време на теренни проучвания по SPA-ECOSERVICES в страната, каза при откриването на изложбата Анна Ганева - директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българската академия на науките. ИБЕИ е изпълнител на няколко проекта по програма БГ03, свързани с оценката и картирането на различни екосистеми у нас.

Изложбата вече е представена в Русе, Балчик, Варна, Бургас, Хасково, Кърджали, Пловдив, Гоце Делчев, Смолян, Самоков и Благоевград. Интерес към нея са проявили и градовете Плевен и Банско. След приключване на проекта се очаква тя да продължи да пътува из страната.