Жълт код за обилни валежи е обявен утре в 6 области, възможни са краткотрайни повишения на речните нива

07 март 2017 | 16:17
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) за утре е обявен жълт код за обилни валежи в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик. През изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени само във водосборите на р. Искър и р. Огоста, вследствие на валежи от дъжд и работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн и Черноморския басейни са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на почти всички наблюдавани реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +45 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от  -10 см до +16 см. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 8 март, в резултат на валежи от дъжд ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от р. Искър (р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста) и р. Искър. На 9 март водните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 10 март, вследствие на валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават, като по значителни повишения са възможни във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 8, 9 и 10 март ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Вечерта на 7 и на 8 март, в резултат на валежи, ще има незначително краткотрайно покачване на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър. На 8 и 9 и 10 март ще се покачи водното ниво на основната река в средното и долното й течение. На 10 март ще има краткотрайно покачване на нивата на всички реки във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 8, 9 и 10 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна, като на 9 март са възможни краткотрайни повишения в горните части на основната река и водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 10-12 март се очакват повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на валежи. По-съществени повишения са възможни на 10 и 11 март във водосбора на р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 10 март в резултат на валежи от дъжд се очакват краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосборите на южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: Днес през деня речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. От вечерните часове на 7 март и през следващите 2 дни, вследствие на валежи от дъжд ще има повишения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и родопските ѝ притоци, както и в целия водосбор на р. Арда. На 10 март повишенията на водните нива ще са вече във всички реки от басейна, като по-значителни ще са в долното течение на р. Марица и в целия водосбор на р. Тунджа. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение около сутришните часове на 9 март. Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение през нощта на 10 срещу 11 март. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 8 март като ще се задържи около н над него до сутрешните часове на 9 март. Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 8 март. Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в ранните сутрешни часове на 8 март, като след временно спадане на нивото през деня, се очаква отново водното количество да премине жълтия праг във вечерните часове на 8 март. Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. От ранните часове на 8 март, следствие на валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават незначително. На 9 март водните нива в басейна ще продължат да се повишават, с изключения на горното течение на р. Струма. На 10 март повишения се очакват само във водосбора на р. Места.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.03.2017 г. е 3 759,2 млн. куб. м и представлява 57,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 73,9% от общия им обем;
  • напояване – 48,8% от общия им обем;
  • енергетика – 60,1% от общия им обем.