Авиация

Актуална информация относно прилагането на Директива 2003/87/ЕО през 2014 г. от страна на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Република България можете да намерите тук.


Документи свързани с въвеждането на авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове:

Формуляр на план за мониторинг на годишните емисии

Формуляр на план за мониторинг на тонкилометрите

Актуална информация относно авиационните дейности в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове може да бъде намерена в официалната страница на Европейската комисия (EN)