Адаптация

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

Проект на окончателен доклад за Макроикономическите последици от изменението на климата - EN/BG

 

 06.02.2018 г.

 


 

Проект на окончателен доклад с основните констатации от проекта на секторните оценки