Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма

26 октомври 2016 | 16:43

Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 16 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.

РИОСВ–Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта от предприетите от  населението предпазни мерки.
сички пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в град Гълъбово и от мониторинговите пуктове в област Стара Загора.