"Към устойчиво развитие" - смяна на културата в социален, интелектуален и културен план" това беше темата на лекцията пред Екоклубовете на Националната финансово-стопанска гимназия в София проведения на 15 декември 2014 г.


Още преди Световния форум  през 1992 г. в Рио де Жанейро, в България се провежда международна конференция "Свят, развитие, алтернативи"  на 6 и 7 юни 1991 г. Основна доктрина още тогава е посочено устойчиивото развитие. С голямата си ерудиция и практически опит проф. Пенчев изтъкна, че вижда основната роля на науката, обучението, възпитаниего като основополагащи, че това е задача с планетарен мащаб. Учениците са запознаха с богат илюстративен материал относно рисковете  от оцеляване на човечеството върху Земята, предизвикателства за тяхното  решаване, търсенето на модели в индустрията, социално-икономическата сфера, образованието и др.