Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май 2016 г.

Meждународен ден на биологичното разнообразие Писмо-нотификация на Изпълнителния секретар на Конвенцията за биологично разнообразие Сайт на конвенцията : http://www.cbd.in