Категории
Министерство

Отдел "канцелария и обслужване на едно гише"

ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ“ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДЕЛОВОДСТВО НА МОСВ СЕ НАМИРАТ В СГРАДАТА НА БУЛ.“МАРИЯ ЛУИЗА“ №22, ПАРТЕР

ПРИЕМНО ВРЕМЕ : 9.00 – 17.30 ЧАСА

e-mail: edno_gishe@moew.government.bg

ЕКИП ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

СВЕТЛАНА КОЕВА – началник отдел – тел. 940 65 01; факс 980 35 48

e-mail: svetlakoeva@moew.government.bg

РУМЯНА СТОЕВА – главен експерт – тел. 940 66 62 e-mail: rstoeva@moew.government.bg

АДРИЯНА ТЕРЗИЕВА – старши експерт – тел. 940 65 46

e-mail: aterzieva@moew.government.bg

 

ДЕЛОВОДСТВО

ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА – тел. 02/940 60 37 ДОМНИКА КУЛИШЕВА – тел. 02/940 66 10 МАРГАРИТА КРЪСТЕВА – тел.02/940 66 10 РОСЕНКА ЧИМЕВА – тел. 02/940 63 22