Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността: младши експерт – 2бр.в административно звено: дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ І. В...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността: младши експерт в отдел „Mеждународни механизми за търговия с емисии“ – 1бр.в административно звено: дирекция „Политика по...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността: младши експерт в отдел „Прилагане на европейска политика по изменение на климата“ – 1бр.в административно звено: дирекция &bdqu...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тестза длъжностите: младши експерт в отдел „Канцелария“ – 2 бр.в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“ І. Рез...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“ в административно звено: отдел „Стопанска дейност“,...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експертни служители в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда” при следните условия: I. Длъжности: • „държавен експерт“ за отдел „П...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: директор на дирекция в административно звено: дирекция „Управление на водите“     І. Резултати от проведен тест на 20.11.2017 г...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ в административно звено: дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси&ldqu...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: младши експерт в отдел „Канцелария“ – 2 бр. в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария&...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на младши експерти за дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, при следните условия:   Длъжност: 2 бр. младши експерти по екологична ...

 • Съобщение

  Уведомяваме Ви, че конкурса за младши експерт в отдел „Канцелария“, дирекция „Информационно обслужване и канцелария“ се отлага. След 04.12.2017 г. ще бъдете информирани за нова...

 • ПРОТОКОЛ

  за резултатите от проведен тест за длъжността: системен администратор ІV степен в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“, отдел „Информационно обсл...