Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: младши експерт в отдел „Канцелария“ – 2 бр. в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария&...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на младши експерти за дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, при следните условия:   Длъжност: 2 бр. младши експерти по екологична ...

 • Съобщение

  Уведомяваме Ви, че конкурса за младши експерт в отдел „Канцелария“, дирекция „Информационно обслужване и канцелария“ се отлага. След 04.12.2017 г. ще бъдете информирани за нова...

 • ПРОТОКОЛ

  за резултатите от проведен тест за длъжността: системен администратор ІV степен в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“, отдел „Информационно обсл...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“ в административно звено: отдел „Стопанска дейно...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на двама младши експерти за дирекция “Политика по изменение на климата”, отдел ”Международни механизми за търговия с емисии” и отдел “Прилагане на европейската п...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: младши експерт в отдел „Канцелария“ – 2 бр. в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария&...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ в административно звено: дирекция „Стопанска дейност и човешки ре...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: системен администратор ІV степен в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“, отдел „Информаци...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: директор на дирекция в административно звено: дирекция „Управление на водите“   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД Н...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

    за избор на Началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“ в отдел „Стопанска дейност“, дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурс...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

    за избор на експерти в отдел «Канцелария», дирекция “Информационно обслужване и Канцелария”, при следните условия: 1.Длъжности:  -  1 бр. младши експерт в от...