Категории
Министерство

протокол

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за заемане на длъжността „главен секретар” в Министерство на околната среда и водите, при следните условия: 1.Длъжност:  главен секретар 2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжнос...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за заемане на длъжността Началник отдел “Бюджет и методология на счетоводната отчетност”, дирекция ”Бюджет, финанси и счетоводство”, при следните условия: 1.Длъжност:  Началник отдел “Бюджет и мет...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за заемане на длъжностите: Директор на Дирекция на национален парк «Рила» - Благоевград Директор на Дирекция на национален парк «Пирин» - Банско Директор на Дирекция на национален парк «Централе...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за заемане на длъжностите: Директор на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» - Пловдив Директор на Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» - Благоевград Директор на Басейнова дирек...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за заемане на длъжностите: Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите – Бургас Директор на Регионална инспе...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерт за дирекция "Фондове на ЕС за околна среда", отдел "Мониторинг" при следните условия: 1. Длъжност: 1.1 Старши експерт в отдел „Мониторинг” – 1 бр. Длъжността е определена за ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата” 1. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА      СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерт за дирекция “Национална служба за защита на природата”, при следните условия: 1. Длъжност - старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”,дирекция “Национална служба за защи...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Политики по околна среда” На основание Заповед  № РД - 337/10.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водит...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт в дирекция „Политики по околна среда” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  относно: конкурса за длъжността младши експерт в дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите". Интервюто за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване н...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведения тест и практически изпит за длъжностите: младши експерт – 1бр. и старши експерт – 1бр. в административно звено: дирекция „Европейски и международни проекти”, отдел „Фин...