Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата” 1. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА      СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерт за дирекция “Национална служба за защита на природата”, при следните условия: 1. Длъжност - старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”,дирекция “Национална служба за защи...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Политики по околна среда” На основание Заповед  № РД - 337/10.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водит...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт в дирекция „Политики по околна среда” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  относно: конкурса за длъжността младши експерт в дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите". Интервюто за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване н...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведения тест и практически изпит за длъжностите: младши експерт – 1бр. и старши експерт – 1бр. в административно звено: дирекция „Европейски и международни проекти”, отдел „Фин...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”  ...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”   На осно...

 • ПРОТОКОЛ

    За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” На осно...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” На основани...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерт за дирекция “Политики по околната среда”, при следните условия: 1. Длъжност:  младши експерт 2.  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността младши експерт:...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” ВЪЗ ОСНОВА НА...