Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Биологично разнообразие” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД П...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт за дирекция “Национална служба за защита на природата ” при следните условия: 1. Длъжност - старши експерт в отдел „Биол...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен експерт по управление на химикали; главен експерт по оценка на въздействието на околната среда; главен експерт по оценка на въздей...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за избор на експерти за дирекция „Превантивна дейност” при следните условия:   1. Длъжности: 1.1. 1 бр. държавен експерт по управление на химикали; 1.2. 1 бр. главен експерт по оценка на въз...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест и практически изпит по английски език с кандидатите за длъжността младши експерт и старши експерт в дирекция „Европейски и международни проекти   На основание Заповед  № РД -391...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт и старши експерт в дирекция „Европейски и международни проекти” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУ...

 • ПРОТОКОЛ

    за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт и старши експерт в дирекция „Европейски и международни проекти”   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪ...

 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:  старши експерт в административно звено: дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”, отдел „Финансово-счетоводен” І.  ВЪЗ ОСНОВА...

 • ПРОТОКОЛ

    ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:  старши експерт в административно звено: дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”, отдел „Финансово-счетоводен” І.  ВЪЗ ОС...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерти за дирекция “Европейски и международни проекти”, при следните условия: 1. Длъжности: - Младши експерт - 1 (едно) сво...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Министъра на околнат...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Министъра на околнат...