Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

    за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт и старши експерт в дирекция „Европейски и международни проекти”   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪ...

 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:  старши експерт в административно звено: дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”, отдел „Финансово-счетоводен” І.  ВЪЗ ОСНОВА...

 • ПРОТОКОЛ

    ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:  старши експерт в административно звено: дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”, отдел „Финансово-счетоводен” І.  ВЪЗ ОС...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерти за дирекция “Европейски и международни проекти”, при следните условия: 1. Длъжности: - Младши експерт - 1 (едно) сво...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Министъра на околнат...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Министъра на околнат...

 • ПРОТОКОЛ

    П Р О Т О К О Л За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. н...

 • ПРОТОКОЛ

    № Име, презиме, фамилия Основание за недопускане 1. Михаела Илиева Велинова Оцен...

 • ПРОТОКОЛ

    За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Министъра на око...

 • ПРОТОКОЛ

  П Р О Т О К О Л За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” На основание Заповед  № РД - 298/06.04.2012 г. на Ми...

 • ПРОТОКОЛ

    П Р О Т О К О Л   За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг”     На основание Заповед  № РД - 298/06....

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на старши експерт в отдел «Финансово-счетоводен», в дирекция «Бюджет, финанси и счетоводство» при следните условия: 1.Длъжност:  с...