Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

    за избор на Началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“ в отдел „Стопанска дейност“, дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурс...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

    за избор на експерти в отдел «Канцелария», дирекция “Информационно обслужване и Канцелария”, при следните условия: 1.Длъжности:  -  1 бр. младши експерт в от...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на Директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ при следните условия: 1.Длъжност: Директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ - 1 бр. 2....

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на Системен администратор ІV степен за дирекция “Информационно обслужване и канцелария”, при следните условия: 1.Длъжност: Системен администратор ІV степен 2.Минимални и специфи...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция "Управление на водите"

  Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция "Управление на водите" при следните условия: Длъжност: Директор на дирекция „Управление на водите&ld...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.; главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр. в административно звено: дирекция „Въ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.; главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр. в административно звено: дирекция...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността: - Главен експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр. На основание Заповед  № РД-476/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждан...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр. На основание Заповед  № РД-480/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждан...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите На основание Заповед № РД-521/21.07.2017 г. на Минист...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на държавен вътрешен одитор, главен вътрешен одитор и вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ при следните условия: 1.  Длъжност: държавен вътрешен одитор - 1 бр. Минимални изисквания за ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в  дирекция  „Човешки ресурси, информационно обслужване,  връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и п...