Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт в  дирекция   "Опазване чистотата на въздуха" І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следни...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1бр. в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и строи...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за дирекция «Политики по околната среда», отдел «Стратегия и програми за околната среда», при следните условия: 1.Длъжност: -1 бр. главен експерт в отдел “Стратегия и програми за ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на главен експерт в отдел “Международни програми и проекти”, дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”, при следните условия: Длъжност: главен експерт – 1 бр. ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на старши експерт в Дирекция „Национална служба за защита на природата“, отдел  „Биологично разнообразие”, при следните условия: 1.Длъжност: страши експерт – 1 бр. Длъжността е определена за ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  За избор на младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, при следните условия: 1.Длъжност:  1 бр. младши експерт. Минимални изисквания за длъжността младши експерт: - Висше образование,...

 • ПРОТОКОЛ

  от проведен тест с кандидатите за длъжностите: държавен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 бр. (определени за заемане при условията на чл.15 от ЗДС) в отдел „Координация по въпросите на ЕС”, дирекц...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1. Длъжност: главен експерт в отдел „Битов...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 бр. (определени за заемане при условията на чл.15 от ЗДС) в отдел „Координация по въпросите на Е...

 • Протокол

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в отдел “Опасни химични вещества”, дирекция “ПД”-1бр. - Главен експерт в отдел “ Опасни химични вещества ”, дирекция “ПД”-...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен практически изпит с кандидатите за длъжностите: младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“- 1бр. и младши експерт в отдел „Производствени и опасни ...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“ На основание Заповед № РД – 14/10.01.2017 г. на Министъра н...