Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на Ръководител на Инспекторат в МОСВ (по заместване), при следните условия: 1. Длъжност: Ръководител на инспекторат - 1 бр.  (длъжността е определена за заемане по реда на чл.15 от Закона за ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на главен юрисконсулт по заместване и за избор на старши юрисконсулт в дирекция „Правно-административно обслужване ”, отдел „Правен“, при следните условия: 1. Длъжности: - Главен юрисконсулт...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция "Обществени поръчки и стопанска дейност“ отдел „Обществени поръчки“ - 1бр. На основание Заповед  № РД-597/26.10.2016 г. на Минис...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултати от проведен тест за длъжността: главен експерт в административно звено: дирекция“Финансово управление“, отдел „Бюджет“ І. Резултати от проведен тест на 25.11.2016 г. 1) Иванка Тодорова...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Конкурсът за длъжността младши експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“ е прекратен със Заповед № ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в дирекция "Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“ І.ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА К...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в административно звено: дирекция“Финансово управление“, отдел „Бюджет“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел  „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1. Длъжно...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на старши експерт за отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, при следните условия: 1. Длъжност: старши експерт – 1 брой; Минимални изисквания за с...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за дирекция “Финансово управление”, отдел «Бюджет»  при следните условия: 1. Длъжности: 1 бр.  главен експерт;              2. Минимални изисквания за главен експерт:       ...

 • ПРОТОКОЛ за проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда""

  Протокол

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в Главна дирекция  "Оперативна програма "Околна среда"", отдел „Финансова дейност“ - 1бр. На основание Заповед  № РД-497/08.09.2016 г. на ...