Министерството на околната среда и водите отбелязва рождения ден на Програма LIFE

19 май 2017 | 19:35

Министерството на околната среда и водите, в качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE и в изпълнение на проект за изграждане на капацитет LIFE -CAPTA BG, организира честването на рождения ден на програма LIFE и Директивата за хабитатите под мотото: Обединени за по-добър живот – 25 години грижа за природата (EUnited for а better LIFE - 25 years good care of nature).

Програма LIFE предоставя европейско финансиране за проекти в подкрепа на околната среда, опазването на природата, смекчаване и адаптиране към промените на климата.

Рожденият ден на програма LIFE съвпада с 25-ата годишнина от приемането на директивата на ЕС за хабитатите и се отбелязва с публични събития от всички държави членки на ЕС.

Събитието ще се проведе на 22 и 23 май. През първия ден ще бъдат представени някои от най-успешните български проекти по Програма LIFE, включително награденият проект с призове НАТУРА 2000 за 2013 г., „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категория „Природа“ за 2014 г., номиниран за най-добър LIFE проект за последните 25 години.

През втория ден е организирано посещение на Центъра за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора, в който се изпълняват дейности по проекти на програма LIFE. В Спасителния център гостите ще се запознаят с дейностите по LIFE проект по отглеждане, размножаване и освобождаване в природата на редки соколчета. Освен това те ще разгледат посетителския кът и ще се запознаят с пернатите обитатели на Центъра. Ще имат възможност да научат повече за осъществяваните единствени по рода си дейности по лечението, рехабилитацията и връщането в природата на излекуваните диви животни.