Министър Ирина Костова откри Младежка конференция

30 март 2017 | 14:43

Mинистърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова откри  Mладежка научно-приложна сесия за сектор „Водно строителство“. Тя се провежда за трета поредна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Организатори са Научно-техническият съюз по водно дело, Федерацията на научно-техническите съюзи  и  хидро-техническият факултет при УАСГ.

„Радвам се да открия Младежката научно-приложна сесия в сектор „Водно строителство. Младите са носители на интересни идеи и работят с по-възрастните, които имат опит и експертиза. За мен това е екипът, който може да доведе до качествени резултати“, каза при откриването министър Костова.

Тя припомни, че в новия програмен период на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ най-големият финансов ресурс е съсредоточен в сектор „Води“. В него вече се реализират ранните и фазираните проекти. В момента в процес на подготовка са и проектите за изграждане на ВиК инфраструктура в Пловдив, Чирпан и Тутракан, каза пред участниците в конференцията министър Костова. Тези инвестиции ще подобрят качеството на услугите и условията на живот в населените места.

В ход е и подготовката на пилотния ВиК проект на Смолян на стойност 70 млн. лв., който ще се реализира след извършване на регионалното прединвестиционно проучване. Договорът вероятно ще се подпише във второто тримесечие на тази година.

В конференцията участват студенти, докторанти и специалисти от сектор водно строителство.