Министър Костова иска съдействие от МИ, МЕ и МРРБ при мониторинга на водите

13 април 2017 | 09:17

 

Министърът на околната среда и водите от служебния кабинет Ирина Костова е поискала съдействие от три министерства – на икономиката, на енергетиката и на регионалното развитие, по отношение мониторинга на подземните и повърхностните водите. Причината е несъответствие в качеството на водата  в някои от кладенците за питейно-битово водоснабдяване на Хасково, където бяха установени отклонения по химически показатели „уран“ и „алфа  активност“.

В писмо до министрите на икономиката и енергетиката Теодор Седларски и Николай Павлов Ирина Костова настоява да бъдат предоставени данни за мониторинга на подземните води  в района на находищата на уран, където в миналото е извършван добив по геотехнологичен способ. Целта е да се установи какъв контрол се извършва и какви мерки са предприети за локализиране и неразпространение на замърсяванията, както и да се осигурят алтернативни източници на водоснабдяване при установяване на отклонения от нормите.

Министър Костова очаква съдействие и от регионалното министерство. В писмо до колегата си Спас Попниколов  тя настоява да се осигури  пълен достъп до водовземните съоръжения, стопанисвани от ВиК операторите, при вземане на проби от експертите на басейновите дирекции и лабораториите към Изпълнителната агенция по околна среда.