Министър Костова проведе работна среща с директорите на изнесените структури на МОСВ

17 февруари 2017 | 15:33

Министърът на околната среда и водите Ирина Костова проведе днес работна среща с директорите на изнесени структури на МОСВ в страната – Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), Басейновите дирекции (БД) и дирекциите на националните паркове “Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“. Министърът ги запозна с предстоящите задачи, които трябва да се изпълнят по време на мандата на служебния кабинет и представи ресорите на тримата си заместник-министри. Директорите на РИОСВ, БД и парковете представиха неотложните теми за решаване от всяка една от структурите, които ръководят.