Министър Костова ще обсъди ПУРБ с колегите си от Вишеградската четворка и Румъния

21 март 2017 | 16:41

Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова ще участва в срещата на екоминистрите на държавите от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия, Словакия, на която ще присъстват и представители на България и Румъния. Срещата ще е на 22 март 2017 г. във Варшава.

Министрите на околната среда ще обсъдят опита на страните, свързан с подготовката на втория цикъл на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), прилагането на изключенията по чл.4.7 от Рамковата директива за водите. В дневния им ред са и въпросите, които следва да се имат предвид при предстоящия преглед на Рамковата директива за водите през 2019 г.