Министър Костова ще участва в първата среща на министрите на околната среда на Тройката

07 февруари 2017 | 13:44

Министър Ирина Костова ще участва в първата среща на министрите на околната среда на Естония, България и Австрия на 8 февруари в Талин. Трите страни формират т. нар. „Тройка“, която предстои да поеме председателството на Съвета на ЕС в периода 1 юли 2017 г.- 31 декември 2018 г. На срещата министрите ще обсъдят дългосрочните цели и работната програма на Тройката, съдържаща темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечения период.

Решение 2009/881/ЕС на Европейския съвет регламентира Председателството на Съвета на ЕС, да се изпълнява от предварително определени групи от три държави-членки за срок от 18 месеца. Всеки член на групата изпълнява последователно за срок от шест месеца председателството, като останалите членове на групата го подпомагат във всички негови задължения въз основа на обща програма.