Министър Василева ще даде старт на проект за разделно събиране на опасни отпадъци от бита

25 ноември 2016 | 16:42

  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел ще дадат официален старт на проекта „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, който се финансира по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

На церемонията кметовете на общините Созопол, Левски, Шумен и Съединение ще подпишат договори за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Върху терените, които се предоставят на предприятието за срок до 31 май 2019 г., ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Общата стойност на проекта е 8 823 267 CHF.

Събитието ще се състои на 28 ноември 2016 г., понеделник от 10 ч,  в сградата на Министерството на околната среда и водите на бул. „Мария Луиза“, №22.