МОСВ представи приоритетите в околната среда пред Американската търговска камара към ЕС

03 октомври 2017 | 16:19

Зам.-министър Атанаска Николова се срещна днес с представители на Американската търговска камара към Европейския съюз (ЕС). Тя представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на околната среда пред главния изпълнителен директор на камарата Сюзън Дейнджър, председателя Карл Фокс, както и представители на редица водещи американски компании, които работят в Европа.

Сред основните национални приоритети на България Николова открои подобряване качеството на атмосферния въздух. Акцент в разговорите беше поставен върху пакета „Кръгова икономика“, по-доброто регулиране, взаимовръзката между химикали, отпадъци и продукти, предотвратяването на отпадъците от пластмаса, както и изменението на климата. Зам.-министърът съобщи, че в рамките на Българското председателство МОСВ и Европейската комисия организират конференция за екоиновациите (в периода 5-6 февруари 2018 г.), към която американските компании проявиха интерес за участие.

От организацията приветстваха очертания от Българя приоритет за по-добро регулиране и изтъкнаха необходимостта от предвидимост в европейското екологично законодателство. Американската търговска камара към ЕС е базирана в Брюксел и има за цел да подпомага американските компании при достъпа до пазара на ЕС, както и по въпроси на конкуренцията и инвестициите.