МОСВ ще проверява ОВОС за каменна кариера край с. Ъглен

19 май 2017 | 14:50

 

Пълен преглед на доклада по ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали – варовици от находище „Ъглен“, в землището на с. Ъглен в община Луковит, Ловешка област, разпореди зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. С контрола ще се заемат няколко дирекции в Министерството на околната среда и водите. Зам.-министърът обясни, че с проверка на цялата документация ще бъдат натоварени Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен. Ще бъде направен преглед и за нарушения на Наредбата за санитарно-охранителната зона на селото.

Зам.-министър Живков се срещна с протестиращи от с. Ъглен след проведеното на 14 май т. г. обществено обсъждане на оценката за въздействие на околната среда, във връзка намерението в каменна кариера да се добива варовик. Представителите на над 700-членното население на Ъглен обясниха, че взривовете край селото ще замърсят водите и запрашат въздуха. Писмените си възражения те са внесли и в РИОСВ – Плевен и при националния омбудсман.