На 22 април ще се чества четиридесет и петата годишнина от Деня на Земята-важна възможност да се покажат решения за някои от най-наболелите екологични и социални предизвикателства в света. На една планета, в която глада и хранителните отпадъци съжителст


На една планета, в която глада и хранителните отпадъци съжителстват, където техническите и зърнени култури хранят биогорива или животни, въпреки недостига на вода и храна, а когато затлъстяването в една страна контрастира с глада в друга, решенията  и иновациите , биха могли да гарантират  здравословно бъдеще и тези решения са по-важни от всякога ,

Има безброй организации и личности, които представят творчески и новаторски решения и са  предизвикателства както за хората и планетата за преодоляване на проблемите с деградацията на почвата, загубата на биоразнообразие, изменението на климата, бедността, индустриалните земеделски практики, собствеността върху земята, и продоволствената сигурност.