Не се очакват съществени изменения на реките

28 декември 2016 | 07:57
  28-12Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код за силен вятър в 24 области, с изключение на Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. Ще духа временно силен север-северозападен вятър със средна скорост 12-17 м/сек и пориви до 20м/сек. На много места в страната ще превали сняг или дъжд, който бързо ще премине в сняг. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м, в планините – до около 10-12 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък на места все още ще превалява сняг, количествата ще да до 5 л/кв.м. В четвъртък са възможни само изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските и североизточните райони в количества до 2-3 л/кв.м. В петък ще е без валежи. През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива (от - 17 см до + 28 см) в Източнобеломорски басейн, във водосбора на р. Марица. Поради ниските температури и малките водни количества в отделни участъци на реките в Дунавския и Черноморския басейн е регистрирано образуване на брегови лед. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при Пловдив. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 11 см Черноморски басейн: не са регистрирани изменения Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 7 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 6 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. В планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра днес и утре са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива, в резултат на валежи. От 30 декември се очаква понижение на речните нива в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, водните количества на 28, 29 и 30 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 декември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. От днес са възможни незначителни повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река при селищата Велико Търново и Каранци и във водосбора на притока р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 декември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре са възможни незначителни повишения на водните нива във водосборите на южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Днес и утре, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горното и средното течение на р. Марица, във водосборите на родопските й притоци, както и в горните течения на р. Тунджа и р. Арда.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес и утре, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в рилските и пиринските притоци на наблюдаваните реки Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.