Незначителни и краткотрайни повишения на водните нива в реките

15 януари 2017 | 15:43
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на р. Върбица при Джебел и на р. Крумовица при Г. Кула, съответно с +33 см и +56 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (до -24 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на реките Айтоска при гр. Камено, Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн) и Върбица при Джебел (Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +11 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +8 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -26 см до +56 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +6 см. Хидрологична прогноза на НИМХ-БАН: Дунавски басейн – днес, в резултат на частично снеготопене, все още са възможни незначителни и краткотрайни повишения на водните нива във реките от водосбора. На 16, 17 и 18 януари се очаква речните нива да се понижават или да останат без съществени изменения, като в следствие на оттичане са възможни незначителни повишения в долните течения на реките в басейна. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 януари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В средната и долната част на водосбора, днес ще има частично снеготопене, което няма да доведе до значително покачване на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 януари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре, в резултат на снеготопне, се очакват по-съществени повишения на водните нивата във водосборите на р. Росица и р. Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 януари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като днес и утре все още са възможни незначителни повишения в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни, в следствие на валежи от дъжд и частично снеготопене, се очакват незначителни повишения на водните нива в средните и долните части от водосборите на реките в басейна. По-чувствителни повишения са възможни в южночерноморските реки. На 18 януари водните нива ще се задържат без изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни водните нива в реките от басейна ще останат без съществени изменения. В отделни участъци незначителни повишения са възможни в резултат на подприщване от ледови явления. Водните количества в реките от басейна, ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Водните количества в реките от басейна, ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН - http://hydro.bg/