НИМХ прогнозира понижение на речните нива

11 февруари 2017 | 16:23
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижили и почти всички са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 29 см до + 11 см Черноморски басейн: колебания до - 19 см до + 22 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 42 см до + 58 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 3 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 февруари, че водните нива ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13 и 14 февруари водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществено изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следствие на оттичане и работата на хидротехнически съоръжения днес са възможни повишения на речните нива в средното и долното течение на р. Марица.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
 Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 12 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.