Нивата на повечето реки остават без промяна

11 август 2017 | 17:28
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през последното денонощие. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от -10 см до +17 см; Черноморски басейн: понижения с до -1 см; Източнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: колебания от -6 см до +4 см. За днес и утре не се очкват валежи. Утре привечер на отделни места в планините на Западна България ще превали и прегърми, а през нощта срещу неделя на повече места в западната половина на страната ще има гръмотевични бури. В неделя валежи ще има главно в Западна и Централна България. Количества за денонощието (нощта срещу неделя и в неделя) – между 10 и 20 л/кв. м, но на места (с най-голяма вероятност в Северозападна България и в Софийско, Кюстендилско и Пазарджишко) количествата ще са значителни - около 25-30 л/кв. м. В някои райони и повече – до около 50 л/кв. м. В понеделник ще е без валежи. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без изменения. Във вечерните часове на 12-ти, през нощта срещу 13-ти и на 13 август в резултат на валежи водните нива в реките, разположени на запад от р. Вит, краткотрайно ще се повишават. На 13 август нивата на реките ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Във вечерните часове и през нощта срещу 14 август в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 14 август нивата в целия басейн ще се понижават, като повишения са възможни в долните течения на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.          Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 август ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива ще останат без съществени изменения. В ранните часове и през деня на 13 август в резултат на прогнозирани валежи ще има краткотрайно незначително повишение на водните нива на реките във водосборите на реките Лесновска, Блато, Батулийска, Малък Искър и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 11, 12 и 13 август ще са около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 август ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без изменение. През нощта срещу 13-ти и срещу 14 август в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива, както следва: срещу неделя в горното течение на р. Марица, както и във водосборите на старопланинските и рило-родопските й притоци; срещу понеделник в горното течение на р. Тунжда и притоците й над язовир Жребчево, както и в притоците на р. Марица в средното й течение. На 14 август водните нива в басейна ще се понижават и след оттичане ще има повишения в средното и долното течение на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 13-ти и 14 август в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в реките от целия басейн. На 14 август нивата в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните течения на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 12 август 2017 г. НИМХ - БАН обявява оранжев код (втора степен на опасност) за цялата страна заради продължаващото горещо време Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9.08.2017 г. е 4 162,1 млн. м3 и представлява 64,1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84,7% от общия им обем;
  • напояване – 48,4% от общия им обем;
  • енергетика – 72,7% от общия им обем.
НИМХ прогнозира поройни наводнения на 13 август заради очаквани  тричасови интензивни валежи – в интервалите от 6 до 9 часа, от 10 до 13 часа и от 13 до 16 часа в зависимост от региона. В Дунавския басейн се очаква да са във водосборите на реките Тимок и Огоста се очаква в долното течение и в целия водосбор на притока - р. Скът, за река Искър – в долното течение и във водосборите на притоците - реките Малък Искър, Златна Панега, Гостиля, в горното течение на река Росица. Тук валежите се очакват около 6 до 9 часа, както и от 13 до 16 часа в неделя. В Източнобеломорски басейн - във водосборите в горното течение на р. Тунджа и във на притоците й между яз. Копринка и яз. Жребчево,  във водосбора на р. Сазлийка – приток на р. Марица. Тук валежите се очакват около 10 до 13 ч и от 13 до 16 ч. Има прогнози и за 6-часови интензивни валежи в интервалите 5-12 ч и 9-15 ч. Те са също за Дунавски басейн - р. Огоста  в долно течение и в целия водосбор на притока й  р. Скът, Искър в долното течение на основоната река и във водосборите на притоците й р. Малък Искър, р. Златна Панега, р. Гостиля. В средното течение на р. Вит и в горното течение на р. Росица също ще има обилни валежи. В Източнобеломорския басейн - във водосборите на р. Тунджа и притоците й между яз. Копринка и яз. Жребчево, Сазлийка – приток на р. Марица.